Bu Blogda Ara

6 Ekim 2011 Perşembe

Oracle - ASM disklerinin Head Bilgisini Okumak

kfed, ASM disk head'lerini okumak için kullanılan tool'dur. Tool'un kullanıma uygun olup olmadığı aşağıdaki gibi kontrol edilebilir. root ile bağlanılıp, ORACLE_HOME ve PATH değerleri ayarlanır.
$ ls -l $ORACLE_HOME/bin/kfed
-rwxr-x--x 1 oracle dba 2374262 Jul  4 18:12 /oracle/product/11.2.0/db/bin/kfed

Eğer Executable yoksa, aşağıdaki gibi relink edilerek kullanıma uygun hale getirilir.
1)  $ORACLE_HOME/rdbms/lib klasörüne gidilir:
$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
2) Executable yaratılır:
$ make -f ins_rdbms.mk ikfed
3) kfed, $ORACLE_HOME/bin altında yaratıldığı kontrol edilir.
$ ls -l $ORACLE_HOME/bin/kfed

kfed tool'unu kullanarak, disk head bilgileri elde edilir.
kfbh.type, parametresinin KFBTYP_DISKHEAD olmasından ASM disk olduğunu anlıyoruz. ASM diski olmasaydı KFBTYP_INVALID değerini verecektir. kfdhdb.dskname ve kfdhdb.grpname parametreleri ile disk ve group ismine ulaşarabiliriz.
$ kfed read /dev/sdb1
kfbh.endian:                          1 ; 0x000: 0x01
kfbh.hard:                          130 ; 0x001: 0x82
kfbh.type:                            1 ; 0x002: KFBTYP_DISKHEAD
kfbh.datfmt:                          1 ; 0x003: 0x01
kfbh.block.blk:                       0 ; 0x004: T=0 NUMB=0x0
kfbh.block.obj:              2147483648 ; 0x008: TYPE=0x8 NUMB=0x0
kfbh.check:                  2028481114 ; 0x00c: 0x78e82a5a
kfbh.fcn.base:                        0 ; 0x010: 0x00000000
kfbh.fcn.wrap:                        0 ; 0x014: 0x00000000
kfbh.spare1:                          0 ; 0x018: 0x00000000
kfbh.spare2:                          0 ; 0x01c: 0x00000000
kfdhdb.driver.provstr:         ORCLDISK ; 0x000: length=8
kfdhdb.driver.reserved[0]:            0 ; 0x008: 0x00000000
kfdhdb.driver.reserved[1]:            0 ; 0x00c: 0x00000000
kfdhdb.driver.reserved[2]:            0 ; 0x010: 0x00000000
kfdhdb.driver.reserved[3]:            0 ; 0x014: 0x00000000
kfdhdb.driver.reserved[4]:            0 ; 0x018: 0x00000000
kfdhdb.driver.reserved[5]:            0 ; 0x01c: 0x00000000
kfdhdb.compat:                186646528 ; 0x020: 0x0b200000
kfdhdb.dsknum:                        0 ; 0x024: 0x0000
kfdhdb.grptyp:                        1 ; 0x026: KFDGTP_EXTERNAL
kfdhdb.hdrsts:                        3 ; 0x027: KFDHDR_MEMBER
kfdhdb.dskname:                   DISK1 ; 0x028: length=5
kfdhdb.grpname:                    DATA ; 0x048: length=4
kfdhdb.fgname:                    DISK1 ; 0x068: length=5
kfdhdb.capname:                         ; 0x088: length=0
kfdhdb.crestmp.hi:             32957265 ; 0x0a8: HOUR=0x11 DAYS=0x1a MNTH=0x8 YEAR=0x7db
kfdhdb.crestmp.lo:           2866168832 ; 0x0ac: USEC=0x0 MSEC=0x191 SECS=0x2d MINS=0x2a
kfdhdb.mntstmp.hi:             32957265 ; 0x0b0: HOUR=0x11 DAYS=0x1a MNTH=0x8 YEAR=0x7db
kfdhdb.mntstmp.lo:           2893556736 ; 0x0b4: USEC=0x0 MSEC=0x20b SECS=0x7 MINS=0x2b
kfdhdb.secsize:                     512 ; 0x0b8: 0x0200
kfdhdb.blksize:                    4096 ; 0x0ba: 0x1000
kfdhdb.ausize:                  1048576 ; 0x0bc: 0x00100000
kfdhdb.mfact:                    113792 ; 0x0c0: 0x0001bc80
kfdhdb.dsksize:                  409594 ; 0x0c4: 0x00063ffa
kfdhdb.pmcnt:                         5 ; 0x0c8: 0x00000005
kfdhdb.fstlocn:                       1 ; 0x0cc: 0x00000001
kfdhdb.altlocn:                       2 ; 0x0d0: 0x00000002
kfdhdb.f1b1locn:                      2 ; 0x0d4: 0x00000002
kfdhdb.redomirrors[0]:                0 ; 0x0d8: 0x0000
kfdhdb.redomirrors[1]:                0 ; 0x0da: 0x0000
kfdhdb.redomirrors[2]:                0 ; 0x0dc: 0x0000
kfdhdb.redomirrors[3]:                0 ; 0x0de: 0x0000
kfdhdb.dbcompat:              168820736 ; 0x0e0: 0x0a100000
kfdhdb.grpstmp.hi:             32957265 ; 0x0e4: HOUR=0x11 DAYS=0x1a MNTH=0x8 YEAR=0x7db
kfdhdb.grpstmp.lo:           2866018304 ; 0x0e8: USEC=0x0 MSEC=0xfe SECS=0x2d MINS=0x2a
kfdhdb.vfstart:                       0 ; 0x0ec: 0x00000000
kfdhdb.vfend:                         0 ; 0x0f0: 0x00000000
kfdhdb.spfile:                       58 ; 0x0f4: 0x0000003a
kfdhdb.spfflg:                        1 ; 0x0f8: 0x00000001
kfdhdb.ub4spare[0]:                   0 ; 0x0fc: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[1]:                   0 ; 0x100: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[2]:                   0 ; 0x104: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[3]:                   0 ; 0x108: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[4]:                   0 ; 0x10c: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[5]:                   0 ; 0x110: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[6]:                   0 ; 0x114: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[7]:                   0 ; 0x118: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[8]:                   0 ; 0x11c: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[9]:                   0 ; 0x120: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[10]:                  0 ; 0x124: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[11]:                  0 ; 0x128: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[12]:                  0 ; 0x12c: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[13]:                  0 ; 0x130: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[14]:                  0 ; 0x134: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[15]:                  0 ; 0x138: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[16]:                  0 ; 0x13c: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[17]:                  0 ; 0x140: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[18]:                  0 ; 0x144: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[19]:                  0 ; 0x148: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[20]:                  0 ; 0x14c: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[21]:                  0 ; 0x150: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[22]:                  0 ; 0x154: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[23]:                  0 ; 0x158: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[24]:                  0 ; 0x15c: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[25]:                  0 ; 0x160: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[26]:                  0 ; 0x164: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[27]:                  0 ; 0x168: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[28]:                  0 ; 0x16c: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[29]:                  0 ; 0x170: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[30]:                  0 ; 0x174: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[31]:                  0 ; 0x178: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[32]:                  0 ; 0x17c: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[33]:                  0 ; 0x180: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[34]:                  0 ; 0x184: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[35]:                  0 ; 0x188: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[36]:                  0 ; 0x18c: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[37]:                  0 ; 0x190: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[38]:                  0 ; 0x194: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[39]:                  0 ; 0x198: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[40]:                  0 ; 0x19c: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[41]:                  0 ; 0x1a0: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[42]:                  0 ; 0x1a4: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[43]:                  0 ; 0x1a8: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[44]:                  0 ; 0x1ac: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[45]:                  0 ; 0x1b0: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[46]:                  0 ; 0x1b4: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[47]:                  0 ; 0x1b8: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[48]:                  0 ; 0x1bc: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[49]:                  0 ; 0x1c0: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[50]:                  0 ; 0x1c4: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[51]:                  0 ; 0x1c8: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[52]:                  0 ; 0x1cc: 0x00000000
kfdhdb.ub4spare[53]:                  0 ; 0x1d0: 0x00000000
kfdhdb.acdb.aba.seq:                  0 ; 0x1d4: 0x00000000
kfdhdb.acdb.aba.blk:                  0 ; 0x1d8: 0x00000000
kfdhdb.acdb.ents:                     0 ; 0x1dc: 0x0000
kfdhdb.acdb.ub2spare:                 0 ; 0x1de: 0x0000

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme